Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 13 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinien postąpić organ PINB w sprawie wydania decyzji w trybie art. 67 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud., jeżeli w stosunku do budynku toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wpisania tego budynku do rejestru zabytków?

Zaznaczyć należy, że na tym terenie nie obowiązuje MPZT, a sam budynek obecnie ujęty jest w wykazie wojewódzkiego konserwatora zabytków do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków oraz zlokalizowany jest na terenie wpisanej do rejestru zabytków strefy ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta.

Czy PINB w tym przypadku powinien zawiesić postępowanie administracyjne i poczekać na ewentualny wpis do rejestru zabytków przedmiotowego budynku?

Czy uzyskać pozytywną opinie konserwatora zabytków i wydać nakaz rozbiórki?

Pomijam pozostałe obowiązki, jakie PINB musi wykonać przed wydaniem decyzji na rozbiórkę w trybie art. 67 pr. bud.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?