Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

PINB wydał decyzję na rozbiórkę obiektu budowlanego – silosu zbożowego. Inwestor nie wykonał przedmiotowej rozbiórki. Organ nadzoru wydał upomnienie w myśl art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W trakcie kontroli stwierdzono rozbiórkę silosu.

Czy organ nadzoru może w tej sytuacji wydać postanowienie z art. 59 § 1 pkt 1 o umorzeniu postępowania egzekucyjnego przed jego wszczęciem?

Jak powinna wyglądać sentencja takiego postanowienia?

Jak powinien postąpić organ nadzoru budowlanego w sytuacji, kiedy zobowiązany dopiero po wystawieniu tytułu wykonawczego dokona nakazanej rozbiórki?

Zgodnie z jakim artykułem ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i jakie postanowienie kończące postępowanie egzekucyjne powinien wydać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?