Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 12 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Okoliczności uzyskania dochodu zagranicą wyszły na jaw w dniu 8.06.2017 r. Strona ma przyznane w tutejszym ośrodku jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie wychowawcze oraz świadczenie rodzicielskie w żadnym z wymienionych wniosków nie wykazała tego rodzaju dochodów, jak również nie przyznała się do przebywania za granicą i pobierania tam jakichkolwiek świadczeń. Kontrakt na pracę we Włoszech ma zawarty na czas nieokreślony.

Jak powinien postąpić organ, gdy osoba składając w grudniu 2016 r. wniosek o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko zataiła dochody uzyskane zagranicą w 2014 r. i ww. świadczenie zostało przyznane na dwoje dzieci urodzone odpowiednio w październiku 2015 r. i grudniu 2016 r.?

Jakie przepisy zastosować w tej sprawie?

Czy przesłać dokumenty do Marszałka Województwa w celu ustalenia czy nie zachodzi w tym przypadku koordynacja?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?