Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 lipca 2017 r.
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 3 października 2016 r.

PYTANIE

Wnioskodawczyni (samotna matka) od 1 kwietnia 2016 r. ma przyznane prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. Od 15 maja 2016 r. rozpoczęła działalność gospodarczą. Dochód osiągnięty za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, czyli czerwiec 2016 r. przekracza kryterium dochodowe 800 zł. Pani oświadczyła, iż dochód za czerwiec osiągnęła 10 lipca 2016 r. Przepis art. 18 ust. 6 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci stanowi, iż w przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczenia wychowawczego, świadczenie nie przysługuje od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym dochód został osiągnięty.

Czy świadczenie wychowawcze należałoby uchylić od września 2016 r., biorąc pod uwagę fakt, iż pierwszym miesiącem następującym od miesiąca, w którym dochód został osiągnięty, w tym przypadku lipca jest sierpień, a więc świadczenie wychowawcze nie przysługuje od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu, czyli od września 2016 r.?

Czy jest to prawidłowa analiza i interpretacja powyższego artykułu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?