Jak powinien postąpić organ, jeżeli pomimo braku decyzji SKO klient ponownie zwrócił się z wnioskiem o zasiłek stały? - OpenLEX

Jak powinien postąpić organ, jeżeli pomimo braku decyzji SKO klient ponownie zwrócił się z wnioskiem o zasiłek stały?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 22 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

OPS uchylił klientowi zasiłek stały w związku z przekroczonym kryterium dochodowym. Klient odwołał się od decyzji uchylającej. SKO nie wydało jeszcze decyzji w tej sprawie. Obecnie klient ponownie zwrócił się z wnioskiem o zasiłek stały (dochód klienta obecnie uległ pomniejszeniu i nie przekracza kryterium dochodowego).

Czy w tej sytuacji OPS powinien zawiesić postępowanie o przyznanie zasiłku stałego do czasu rozstrzygnięcia SKO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX