Jak powinien postąpić organ, jeżeli po wydaniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne małżonek wnioskodawcy podejmie pracę w kraju, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2016 r.

PYTANIE

Czy jeżeli po wydaniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne małżonek wnioskodawcy podejmie pracę zarobkową w kraju, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznych organ powinien doliczyć do dochodu rodziny dochód uzyskany z zagranicy z drugiego miesiąca zatrudnienia, czy wystąpić do marszałka województwa o ustalenie czy w sprawie maja zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access