Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 9 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor złożył wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla budynku letniskowego oraz projektowanego zbiornika bezodpływowego (teren nie jest skanalizowany). We wniosku napisał, że na działce istnieje studnia i nie zamierza podłączyć się do sieci wodociągowej, biegnącej bezpośrednio przy granicy wnioskowanej działki. Studnia nie jest naniesiona na załączoną mapę, ani też inwestor nie załączył dokumentów związanych z wcześniejszym jej wykonaniem.

Jak w takim wypadku powinien postąpić organ?

Czy można uznać, że spełniony jest warunek określony w art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293) – dalej u.p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?