Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Spiżewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 11 lutego 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wydano decyzję ZRID na budowę drogi w oparciu o specustawę. Projektowana droga realizowana będzie na działce, która została wywłaszczona niniejszą decyzją. Właściciel wywłaszczonej działki posiada ostateczna decyzję o pozwoleniu na budowę.

Czy w związku z tym organ administracji architektoniczno-budowlanej powinien wygasić decyzję w części dotyczącej wywłaszczonej działki, czy uchylić całą decyzję o pozwoleniu na budowę?

Jeżeli tak, w oparciu o jakie przepisy?

Nie można skorzystać z art. 37 ust. 1 pr. bud., gdyż od dnia wydania ostatecznej decyzji minęło kilka miesięcy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?