Jak powinien postąpić organ, gdy w maju 2023 r. dostaje wniosek o zarejestrowanie zwierząt, które zostały nabyte w 2016 / 2017 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 64 ust. 5 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p. posiadacz (prowadzący hodowlę) zobowiązany jest do dokonania wpisu lub wykreślenia z rejestru zwierząt wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Jak powinien postąpić organ, gdy w maju 2023 r. dostaje wniosek o zarejestrowanie zwierząt, które zostały nabyte w 2016 / 2017 r.?

Właściciel tłumaczy się niewiedzą w zakresie terminu konieczności złożenia wniosku o rejestrację.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX