Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W trakcie czynności technicznych na gruncie geodeta uprawniony do przeprowadzenia rozgraniczenia doprowadził do zgodnego ustalenia przebiegu granic. Na tą okoliczność został spisany stosowny protokół graniczny i geodeta zakończył prace polowe i kameralne. Operat sporządzony przez geodetę został przekazany do przyjęcia do zasobu geodezyjnego. Po kilku dniach jedna ze stron postępowania oświadczyła pisemnie, że zmienia zdanie i nie wyraża zgody na ustalony wcześniej przebieg granicy.

Co w takiej sytuacji powinien zrobić wójt?

Dokumentacja geodezyjna nie wpłynęła jeszcze do urzędu. Brak jest informacji w jaki sposób postępowanie może zostać zakończone (brak kompletu materiału dowodowego w sprawie).

Czy "brak zgody na przebieg granicy" w formie oświadczenia, zażalenia lub innej powoduje konsekwencje?

Moim zdaniem organ jest związany stanowiskiem stron przedstawionym w trakcie czynności technicznych prowadzonych przez geodetę. Stronie przysługuje żądanie przekazania sprawy do sądu po wydaniu decyzji zatwierdzającej przebieg granic, natomiast organ już przed wydaniem decyzji ma wiedzę, że postępowanie będzie skarżone i tu w zasadzie jest wątpliwość.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?