Jak powinien postąpić organ, gdy budynek wznoszony jest częściowo w strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia? - OpenLEX

Jak powinien postąpić organ, gdy budynek wznoszony jest częściowo w strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 9 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ wydał pozwolenie na budowę budynku. Na terenie inwestycji obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na załączniku do mpzp wrysowana została strefa kontrolowana gazociągu wysokiego ciśnienia. Sprawdzając zgodność z mpzp organ stwierdził, że budynek lokalizowany jest poza wrysowaną strefą. Nie sprawdzał, czy jej szerokość jest zgodna z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. Okazało się, że strefa jest źle "wrysowana" i budynek (który jest już wznoszony) znajduje się częściowo w tej strefie.

Jak w takiej sytuacji powinien postąpić organ administracji architektoniczno-budowlanej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX