Jak powinien postąpić organ administracji architektoniczno-budowlanej w sytuacji, gdy jeden z etapów inwestycji nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 24 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2018 r.

PYTANIE

Inwestor złożył wniosek o budowę inwestycji polegającej na budowie przystani wodnej (stanicy), w zakresie budowy I etapu ww. inwestycji (na działce X) polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią magazynową na sprzęt pływający wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu działki. II etap inwestycji obejmował będzie budowę budynku magazynowego (na działce X), a III etap inwestycji obejmował będzie montaż pomostu pływającego (na działce Y). Projekt zagospodarowania terenu obejmuje swym zakresem wszystkie etapy inwestycji.

Jak powinien postąpić organ administracji architektoniczno-budowlanej w sytuacji, gdy jeden z etapów inwestycji (w tym wypadku etap III - montaż pomostu pływającego) nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia?

1. Czy pomimo uznania, że jeden z obiektów nie podlega przepisom prawa budowlanego organ powinien zatwierdzić projekt budowlany dla wszystkich etapów inwestycji, a przyszłościowo (na wniosek inwestora) wydać pozwolenie na budowę obiektu objętego III etapem inwestycji?

2. Kiedy w opisanej sytuacji należy zażądać potwierdzenia przyjętego zgłoszenia wodnoprawnego?

3. Czy organ powinien odmówić wszczęcia postępowania administracyjnego w zakresie zatwierdzenia projektu budowlanego w zakresie III etapu inwestycji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX