Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dotyczy umieszczenia osoby w DPS wbrew jej woli. Osoba zamieszkuje w lokalu przeznaczonym do likwidacji, inspektor nadzoru budowlanego wydał nakaz wyłączenia budynku z użytkowania - osoba nie chce opuszczać tego budynku. Osoba w wieku 76 lat, korzystała sporadycznie z pomocy OPS - brak orzeczeń o niepełnosprawności, brak informacji o chorobie psychicznej lub upośledzeniu, jednak jej zachowanie an to wskazuje. Brak rodziny, osób najbliższych.

Jak powinien postąpić OPS, jeżeli w naszej ocenie zachodzi potrzeba umieszczenia osoby w DPS?

Czy wystąpić do prokuratora na podstawie art. 54 ust 1 ustawy o pomocy społecznej, czy powiadomić sąd na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego?

Nadmieniam raz jeszcze, że ośrodek nie posiada żadnych dokumentów potwierdzających, iż osoba może być chora psychicznie lub upośledzona.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację