Jak powinien postąpić nadzór budowlany, który podejrzewa, że projektowana szerokość działki została zafałszowana przez... - OpenLEX

Jak powinien postąpić nadzór budowlany, który podejrzewa, że projektowana szerokość działki została zafałszowana przez projektanta oraz geodetę, dokonującego wytyczenia budynku w terenie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 25 stycznia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Spiżewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2012 r.

PYTANIE

Inwestor zakończył budowę budynku mieszkalnego i złożył wniosek o zakończeniu robót budowlanych do organu nadzoru budowlanego. Z dokumentów odbiorowych, tj. z dziennika budowy oraz z oświadczenia kierownika budowy wynikało, że budynek został wytyczony zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania działki /oświadczenie geodety/ i zrealizowany zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym /oświadczenie kierownika budowy/. W związku z powyższym organ nie wniósł sprzeciwu co do zamiaru użytkowania obiektu. Po kilku latach, w wyniku skargi sąsiada, złożonej w przedmiocie zgodności realizacji budynku z udzielonym pozwoleniem na budowę i zatwierdzonym projektem budowlanym, nadzór budowlany stwierdził, że parametry techniczne budynku są zgodne z zatwierdzoną dokumentacją budowlaną. Stan faktyczny stwierdzony w trakcie kontroli przedmiotowej inwestycji wskazując, że budynek został zrealizowany zgodnie z projektem budowlanym, lecz niezgodnie z projektem zagospodarowania działki. Niezgodność ta jest jednak podyktowana zmianą odległości ścian zewnętrznych obiektu w stosunku do granic z sąsiednimi nieruchomościami /odległości uległy zmniejszeniu/. Powyższa sytuacja jest, zdaniem organu, spowodowana nieprawidłowym wskazaniem przez projektanta w projekcie zagospodarowania działki odległości projektowanego budynku od granic z sąsiednimi nieruchomościami. Powyższe spowodowane jest nieprawidłowym wskazaniem przez projektanta wymiaru dotyczącego szerokości działki. Zatwierdzony projekt zagospodarowania działki wskazywał, że szerokość działki wynosi 19,68 m przy zachowaniu odległości ściany zewnętrznej budynku od granic wynoszących 4,20 m i 4,50 m. W rzeczywistości z pomiarów dokonanych w terenie wynika, że szerokość działki wynosi 18,50 m przy odległościach od granic 4,00 m i 3,50 m. Istnieje zatem podejrzenie, że projektowana szerokość działki została zafałszowana przez projektanta oraz geodetę, dokonującego wytyczenia budynku w terenie.

Jak powinien postąpić nadzór budowlany?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?