Jak powinien być rozpatrzony wniosek złożony przez opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej o umieszczenie jej w DPS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 08.08.2023 do tutejszego ośrodka pomocy społecznej wpłynął wniosek opiekuna prawnego (z dnia 01.08.2023 r.) o umieszczenie w domu pomocy społecznej osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Z akt sprawy wynika, iż osoba całkowicie ubezwłasnowolniona od sierpnia 2022 r. przebywa w Szpitalu Psychiatrycznym w T.

Do dokumentacji dołączono postanowienie Sądu Rejonowego w G. zezwalające na umieszczenie ww. w domu pomocy społecznej bez wzmaganej zgody z dnia 30 czerwca 2023 r. Jednocześnie dołączono postanowienie z dnia 2 marca 2023 zezwalające na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem, polegającej na zawarciu umowy dożywocia. Do akt sprawy dołączono akt notarialny z 13.07.2023 r. umowy dożywocia zawartej stosownie do art. 908 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny.

W związku z powyższym, jaką decyzję w sprawie powinien wydać tutejszy ośrodek, skoro 2 tygodnie przed złożeniem wniosku o skierowanie do domu pomocy społecznej opiekun prawny zobowiązał się do zapewnienia Pani X świadczeń określonych w art. 908 k.c.?

Dokumentacja w sprawie zawiera również zaświadczenia lekarskie, w tym lekarza psychiatry wskazujące, iż Pani X wymaga całodobowej opieki, a możliwości psychofizyczne pozwalają na umieszczenie w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Przed umieszczeniem w szpitalu Pani X mieszkała sama w G. i korzystała ze specjalistycznych usług opiekuńczych OPS G. Jej stan zdrowia nie pozwala na pozostanie w miejscu zamieszkania, ale opiekun prawny zobowiązał się zabrać ww. do siebie i otoczyć odpowiednią opieką. Opiekun prawny w chwili zawarcia aktu notarialnego był świadomy stanu zdrowia Pani X.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX