Jak powinien być rozpatrzony wniosek, gdy w miejscu planowanego przejścia występuje kolizja tego cieku z drogą gminną o nawierzchni żwirowej, a ciek „przechodzi” przez jej nawierzchnię, tworząc rozlewisko?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinien być rozpatrzony wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście siecią wodociągową w rurze osłonowej przez wody powierzchniowe płynące tj. pod dnem cieku, gdy w miejscu planowanego przejścia występuje kolizja tego cieku z drogą gminną o nawierzchni żwirowej, a ciek "przechodzi" przez jej nawierzchnię, tworząc rozlewisko (tj. "górą", a nie pod drogą np. w formie przepustu)?

Do tut. organu wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście siecią wodociągową przez wody powierzchniowe płynące tj. pod dnem cieku. Ww. ciek ma wytyczoną działkę, lecz w miejscu kolizji z drogą gminną o nawierzchni żwirowej nie jest zabudowany w przepust pod koroną drogi, a przechodzi przez jej nawierzchnię ("górą"), "rozlewając się". Wnioskodawca planuje przejście siecią wodociągową w miejscu, w którym ciek stanowi rozlewisko na nawierzchni drogi.

Czy ww. sytuacja, tj. jeżeli nie jest uregulowana kwestia kolizji ww. cieku z drogą gminną, stanowi przeciwwskazanie do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w powyższym zakresie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX