Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jędrzejczak-Syrek Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ nadzoru budowlanego prowadzi postępowanie w sprawie złego stanu technicznego obiektu budowlanego. Przed wydaniem decyzji o nakazie rozbiórki na podstawie art. 67 Prawa budowlanego organ obowiązany jest przeprowadzić rozprawę. Współwłaściciele nieruchomości zamieszkują poza obrębem gminy, w której znajduje się organ prowadzący postępowanie.

Czy organ może wezwać na rozprawę do swojej siedziby, czy powinien zastosować art. 52 k.p.a. i przekazać przeprowadzenie rozprawy właściwemu terenowemu organowi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?