Jak powiązania miedzy przedsiębiorcami wpływają na możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Brząkowski Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 16 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mamy spółkę z o.o. "A" (2 udziałowców "X"( 49% udziałów) i "Y"(51% udziałów)-prezes zarządu), która stara się o dofinansowanie do wynagrodzeń do osób niepełnosprawnych z PFRON. Udziałowiec "Y" jest również wspólnikiem 50%-owym spółki cywilnej "B" (2 wspólników Y i Z). Udziałowiec "X" ma również 49 % udziałów w spółce z o.o. "C" (2 udziałowców X(49 % udziałów) i "V"(51% udziałów)-prezes zarządu) oraz udziałowiec "X" ma 100% udziałów w spółce z o.o. "D". Dodatkowo udziałowiec "X" jest ojcem udziałowców "Y" i "V" czyli występuje powiązanie rodzinne. Spółki nie współpracują ze sobą i żadna spółka nie ma wpływu na drugą dodatkowo udziałowcy nie żyją ze sobą w zgodzie i ani interesy/kontrahenci ani budżet rodzinny lub stosunki rodzinne ich nie łączą.

Czy w takim przypadku w formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w części A. pkt. 9) "Powiązania z innymi przedsiębiorcami" powinno się wykazywać, że wszystkie te firmy są ze sobą powiązane czy nie trzeba, jeżeli nie wywierają na siebie wzajemnie wpływu i nie są od siebie zależne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX