Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Woźniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy sp. z o.o. Mamy podpisane umowy na świadczenie usług serwisowych z producentami różnych urządzeń. W ramach umów wykonujemy między innymi naprawy gwarancyjne w imieniu producenta na rzecz klientów, którzy nabyli urządzenia producenta. Części zamienne niezbędne do wykonywania napraw gwarancyjnych producent dostarcza nam nieodpłatnie przed wykonaniem naprawy. Rozliczenie części dostarczonych w taki sposób następuje Raportem Gwarancyjnym dostarczonym przez nas producentowi po dokonaniu naprawy gwarancyjnej. Po zaakceptowaniu Raportu gwarancyjnego obciążamy producenta ustalonym w umowie wynagrodzeniem z tytułu wykonania usług gwarancyjnych i oddajemy zepsute części zamienne.

Czy części dostarczone przez producenta nieodpłatnie celem wykonania usługi gwarancyjnej w imieniu producenta stanowić będą dla nas materiał powierzony (wtedy ich otrzymanie i zużycie są dla nas neutralne podatkowo), czy też stanowią dla nas nieodpłatny przychód, a po ich zużyciu do naprawy gwarancyjnej koszt podatkowy?

Jak wtedy potraktować wymontowane zepsute części zamienne, które następnie są oddawane do producenta jako rozliczenie części realizowanej naprawy gwarancyjnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację