Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedmiotowa działka w miejscowym planie jest przeznaczona w części pod zabudowę, a w części jest to teren leśny. Nasza firma posiada aktualne pozwolenie na budowę dotyczące tej działki jako całości. Ustawa o VAT w art. 2 pkt 33 definiuje tereny budowlane jako te przeznaczone zgodnie z planem pod zabudowę, a w przypadku braku planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Czy należy z tej definicji wnioskować, że pierwszeństwo ma miejscowy plan i to z niego należy określić przeznaczenie?

Czy w tej sytuacji powinniśmy się kierować planem, naliczając częściowo VAT od powierzchni gruntu pod zabudowę, natomiast od powierzchni przeznaczonej na tereny leśne zastosować zwolnienie zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u.?

Czy też należy całość, zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę, opodatkować stawką 23% VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?