Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W sytuacji, gdy w ocenie wychowawcy i /lub wychowanka/ wychowanek bursy wymaga pilnej pomocy medycznej, (rodzice nie odbierają telefonu, lub nie są w stanie przyjechać w trybie pilnym), natomiast wzywana pomoc w postaci karetki nie jest wysyłana, a jedynie sugerowane przez dysponenta pogotowia przywiezienie wychowanka do SOR, jakie działanie należy podjąć? Czy wychowawca powinien wezwać taxi i zawieźć wychowanka niepełnoletniego? Kto pokrywa koszt transportu do SOR i powrotu wychowawcy lub wychowawcy i wychowanka do bursy? Czy wychowawca może zlecić wychowankowi pełnoletniemu samodzielne udanie się do SOR, czy nie ma takiego prawa i mimo pełnoletności powinien zawieźć go do SOR jak w poprzednim pytaniu? Czy wychowawca może zawieźć wychowanka prywatnym samochodem? A jeżeli tak, to czy powinien mieć zwrócone koszty wyjazdu i kto je pokrywa? Jeżeli ambulans zostanie wysłany, a lekarz lub ratownik zadecyduje o przewiezieniu wychowanka do szpitala, a jednocześnie wymaga by razem z wychowankiem pojechał wychowawca, to czy wychowawca może podejmować decyzję odnośnie zgody na jakiekolwiek zabiegi medyczne (jeżeli ma pisemne oświadczenie rodziców upoważniające wychowawcę do podejmowania takich decyzji w ww. sytuacjach)? Jeżeli wychowanek pozostaje w szpitalu, a powrót wychowawcy do bursy wymaga wynajęcia taxi, kto kto pokrywa koszty transportu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację