Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Falkowska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający planuje udzielić zamówienia na usługi i dostawy związane z bezpieczeństwem osób przebywających na terenie zamawiającego. Część opisu przedmiotu zamówienia stanowi dokumentację niejawną o klauzuli "zastrzeżone".

Czy zamawiający ma obowiązek stosowania przepisów p.z.p., określonych w Rozdziale 4a?

Jeżeli nie, to jaki tryb postępowania jest właściwy dla przeprowadzenia tych postępowań?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?