Jak postąpić z urlopem wypoczynkowym pracownika gminy który został powołany do pełnienia funkcji wicestarosty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kierownik referatu w urzędzie gminy z dniem 7 maja 2024 r. został wybrany do pełnienia funkcji wicestarosty, został mu na jego wniosek udzielony urlop bezpłatny. Pozostał mu w urzędzie gminy urlop zaległy za 2023 i bieżący do maja 2024 r.

Czy może go wykorzystać u nowego pracodawcy a także czy należy z pracownikiem urzędu gminy zawrzeć porozumienie o którym mowa w art 1741 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy pomiędzy pracodawcami na mocy którego nowy pracodawca przejąłby zobowiązania urlopowe dotychczasowego pracodawcy?

Jak należy postąpić w przypadku niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX