Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurczyga Maciej
Odpowiedzi udzielono: 29 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka dokonała kosztownego remontu maszyny (remont nr 1). Koszty tego remontu, w tym głównie koszty zakupu części remontowych, są rozliczane w czasie na okres 36 miesięcy. Niestety okazało się, że maszyna wymaga ponownego remontu (remont nr 2) i wymiany tych samych części. Remont nr 2 ma być dokonany w 21 miesiącu licząc od dnia dokonania remontu 1.

Czy koszty remontu nr 1 nierozliczone w kosztach (pozostało 15 miesięcy do zakończenia rozliczenia) należałoby wyksięgować z rozliczeń międzyokresowych i zaliczyć jednorazowo w koszty firmy w dacie dokonania remontu nr 2?

Jeżeli tak, to czy koszty zaliczone jednorazowo w koszty powinny obciążyć koszty bieżącej działalności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?