Jak postąpić z naliczanymi odsetkami od pożyczki zaciągniętej na finansowanie inwestycji, jeżeli spółka zawiesiła jej realizację? - OpenLEX

Jak postąpić z naliczanymi odsetkami od pożyczki zaciągniętej na finansowanie inwestycji, jeżeli spółka zawiesiła jej realizację?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zasiewska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka akcyjna zaciągnęła pożyczkę na finansowanie inwestycji i w związku z tym nalicza okresowo odsetki umowne. Na skutek zdarzeń niezależnych (odrzucenie wniosku o dofinansowanie) zawiesiła realizację z zamiarem jej ukończenia w terminie późniejszym ale nieokreślonym.

Jak postąpić z naliczanymi odsetkami, skoro są jedyną pozycją wymagającą aktywowania - aktywować jako tytuł środka trwałego w budowie, czy traktować jako koszt finansowy?

Nadmienić należy, że odsetki mogą nie zostać zapłacone do momentu oddania środka trwałego i może występować okoliczność tzw. cienkiej kapitalizacji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?