Jak postąpić z nadpłatą w dodatkowej opłacie produktowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej wydał kolejno decyzję wymiarową i decyzję ws. dodatkowej opłaty produktowej. Opłaty te zostały zapłacone przez przedsiębiorcę. Wskutek kontroli okazało się, że opłaty zostały naliczone w nadmiernej wysokości. W związku z powyższym organ wznowił postępowanie ws. decyzji wymiarowej, ustalając niższą należną opłatę.

Jakie czynności i rozstrzygnięcia Organ powinien podjąć co do decyzji o dodatkowej opłacie produktowej?

W jaki sposób rozliczyć nadpłatę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX