Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 29 kwietnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2018 r.

PYTANIE

W styczniu 2018 r. wpłynął wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko - rodzina 3-osobowa. Dnia 31.12.2017 r. małżonkowie utracili zatrudnienie. Pan uzyskał prawo do zasiłku dla bezrobotnych od 02.01.2018 r., natomiast Pani od 04.01.2018 r. Prawo do świadczenia wychowawczego ustalone zostało na okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r., w związku z utratą dochodu. Od 15.03.2018 r. Pan podjął zatrudnienie u tego samego pracodawcy, u którego utracił zatrudnienie z dniem 31.12.2017 r. (umowa zawarta była na okres od 27.09.2017 r. do 31.12.2017 r.). Zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie ma zastosowania utrata dochodu. Należy doliczyć dochód za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, czyli za październik 2017 r. i zweryfikować prawo do świadczenia.

Jak w tej sytuacji należy postąpić z dochodem uzyskanym przez Pana z tytułu zasiłku dla bezrobotnych, który pobierał w okresie od 02.01.2018 r. do 14.03.2018 r.?

Czy należy do dochodu za październik dodać również dochód za luty z tytułu zasiłku i utracić go dopiero w marcu?

Czy też nie należy tego dochodu brać pod uwagę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?