Jak postąpić z decyzją omyłkowo przyznającą zasiłek pielęgnacyjny na nieprawidłowy okres?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W miesiącu lutym został wydana decyzja przyznająca zasiłek pielęgnacyjny omyłkowo na okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 listopada 2016 r., zamiast od 1 stycznia 2016 r. do 30 listopada 2016 r. W dniu 29 lutego 2016 r. została zrealizowana wypłata z tej decyzji za okres od 1 stycznia 2015 r. do 29 lutego 2016 r. – dopiero po wypłacie zorientowano się, że zasiłek powinien być przyznany na okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 listopada 2016 r., lecz w wyniku błędu pracownika została wydana wadliwa decyzja, w wyniku której wypłacono zbyt dużą kwotę zasiłku. Omawiana kwota została zwrócona przez świadczeniobiorcę na konto OPS.

Co można zrobić w związku z powyższą decyzją, aby móc wszcząć postępowanie o zwrocie nienależnie wypłaconych świadczeń?

Czy decyzja ta podlega uchyleniu bądź można stwierdzić jej nieważność?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX