Jak postąpić z badaniami kontrolnymi pracownikowi w sytuacji pandemii koronawirusa?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 15 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Proszę o interpretację stanowiska GIS z dnia 01.04.2020r. w zakresie profilaktycznych badań lekarskich pracowników. Pracownik przebywa ponad 30 dni na zwolnieniu lekarskich.

Czy po zakończeniu zwolnienia obowiązują nas zalecane zgodnie z art. 12 a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568) - tzn. mamy 60 dni na wykonanie tych badań, czy ust. 3 ww. przepisu, który obliguje nas do wykonania tego badania pomimo trwającego stanu, przed powrotem do pracy pracownika, a daje nam możliwość wydania orzeczenia przez innego lekarza jeżeli nasz lekarz medycyny pracy nie będzie dostępny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX