Jak postąpić w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami z FA?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 28 lutego 2018 r.

PYTANIE

Osoba pobierała w okresie świadczeniowym 2016/2017 świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Ubiegając się o świadczenia na kolejny okres przedłożyła zaświadczenie komornika, z którego wynika, że w listopadzie i grudniu 2016 roku, komornik przekazał rodzicowi osoby uprawnionej (która w aktach komornika występuje jako wierzyciel - osoba reprezentująca wierzycieli) alimenty wyegzekwowane od dłużnika (niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28 ust. 1 u.p.o.u.a.). Na zaświadczeniu, oprócz osoby uprawnionej (tej, która pobierała FA) są jeszcze inni wierzyciele (niepobierający już w tamtym okresie FA). Komornik został poproszony o wyjaśnienie, czy przekazane wpłaty dotyczyły konkretnych wierzycieli - nie zamierza jednak odpowiadać, gdyż uważa, że z zaświadczenia wynika, że przekazane środki dotyczą wszystkich osób wskazanych na zaświadczeniu, środki przekazane zostały rodzicowi tych osób bez rozliczania wpłaty na poszczególnych wierzycieli.

Komornik nie potrafi określić, na rzecz których konkretnie wierzycieli zaliczyć należy przekazane środki.

Jak postąpić w tej sytuacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami?

1. Czy ustalić z osobą, która pobrała te środki (rodzicem), komu przekazała otrzymane od komornika środki i na tej podstawie oprzeć dalsze postępowanie?

2. Czy ewentualnie przekazaną kwotę podzielić proporcjonalnie do kwot alimentów przysługujących zgodnie z tytułem wykonawczym wszystkim uprawnionym i w ten sposób ustalić przypadającą osobie, która pobierała FA, kwotę nienależnie pobranego świadczenia?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access