Jak postąpić w sytuacji nieformalnego wyodrębnienia dwóch lokali mieszkalnych z budynku jednorodzinnym, w sytuacji gdy jedna z zamieszkujących tam rodzin twierdzi, że posiada kompostownik?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku budynku jednorodzinnego z nieformalnie wyodrębnionymi dwoma lokalami mieszkalnymi deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może złożyć każdy współwłaściciel lokalu. Z ewidencji gruntów wynika, że nieruchomość jest współwłasnością dwóch małżeństw. Jedni małżonkowie posiadają 1/6 nieruchomości, drudzy 5/6.

Czy w takim przypadku zniżka za posiadany kompostownik należy się jednemu i drugiemu małżeństwu? Czy jeżeli na nieruchomości są dwa budynki jednorodzinne, a właścicielami obu budynków są dwa małżeństwa (w proporcjach 1/6 nieruchomości, drudzy 5/6) to deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może złożyć każdy współwłaściciel nieruchomości? Jak przyznać w takiej sytuacji zniżkę za kompostownik jeżeli jedni deklarują posiadanie kompostownika, a drudzy deklarują, że na nieruchomości nie ma kompostownika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX