Jak postąpić w sytuacji,gdy nastąpiło wadliwe opodatkowanie gruntów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób poprowadzić postępowanie, gdy były źle opodatkowane grunty: opodatkowane były grunty pozostałe a powinny być Br-R. Wynika to z ewidencji gruntów i dotyczy wielu podatników.

Czy wzywać podatników do złożenia informacji? Czy zrobić zmianę z urzędu? I czy trzeba uchylić decyzję pierwotną, czy wystarczy zrobić odpis?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX