Jak postąpić na gruncie VAT w sytuacji, gdy powiat przekaże dofinansowane dotację nakłady na rzecz szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 19 kwietnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Powiat realizował inwestycję "Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1" dofinansowaną w części z RPO Program Regionalny w wysokości 45% poniesionych kosztów. Powiat podpisał oświadczenie, iż nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Powiat jest podatnikiem podatku VAT. Po zrealizowanej inwestycji Powiat przekazał nakłady Szkole celem ujęcia ich w księgach rachunkowych (Szkoła posiada budynek w trwałym zarządzie).

Szkoła (odrębny podatnik podatku VAT) podpisała umowę na przeprowadzenie egzaminów w budynku, w którym realizowana była inwestycja. Szkoła wystawia fakturę VAT za przeprowadzenie egzaminów (wynajem sali).

Czy nabywana przez Szkołę usługa będzie wykorzystana do czynności opodatkowanych związanych z tym projektem?

Nadmieniam, że z jednej strony mamy tu do czynienia z dwoma podatnikami podatku VAT, a z drugiej dochody, które szkoła uzyska i ewentualna możliwość odliczenia podatku naliczonego są w konsekwencji dochodami Powiatu.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access