Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka świadcząca usługi montażowe dla statków ma podpisaną umowę na weryfikację systemu radiowego i uruchomienie kamer na pokładach. W umowie jest wskazane, że spółka musi zachować odpowiednie warunki odbioru prac (protokół musi być podpisany przez obie strony w sumie przez 3 osoby z każdej ze stron). Jest też punkt dotyczący terminu sporządzenia i wynagrodzenia, który brzmi:

1. Umowny termin wykonania prac 2019-09-17 do 2019-11-06.

2. Ostateczne rozliczenie usługi do wartości umowy nastąpi zgodnie z wykonanym zakresem prac potwierdzonym przez strony w protokole zdawczo odbiorczym, po otrzymaniu faktury z wpisanym numerem umowy i PKWiU.

W sporządzonym protokole zdawczo - odbiorczym strony potwierdzają datę wykonania usługi 06.11.2019. Natomiast sam protokół został sporządzony i podpisany przez zamawiającego dopiero 14.04.2020. Bez podpisanego protokołu zamawiający nie przyjmie faktury i nie dokona zapłaty. Spółka uznała, że data sprzedaży przypada w takim wypadku na dzień sporządzenia protokołu, jako ostatniej czynności potwierdzającej zakończenie usługi. Niestety, zamawiający żąda zmiany daty na 06.11.2019.

Która ze stron ma rację?

Jeśli zamawiający, to jak spółka ma postąpić w związku z rozliczeniem VAT w takich przypadkach?

Niestety spółka nie ma żadnego wpływu na to, w jakim terminie zamawiający podpisze protokół, a zleceń od tego zamawiającego ma kilkanaście i we wszystkich umowach są takie zapisy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?