Jak postąpić, jeśli wykonawca przysłał informację, że pomylił się w cenach oferowanych pakietów? - OpenLEX

Jak postąpić, jeśli wykonawca przysłał informację, że pomylił się w cenach oferowanych pakietów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 24 kwietnia 2012 r.

PYTANIE

W formularzach cenowych w pakietach nr 1, 2 i 3 wykonawcy mieli podać łączną kwotę, za jaką wykonają całość zamówienia dla poszczególnych pracowni. Jeden z wykonawców (którego cena w pakiecie nr 2 była najniższa – o ok. 80.000,00 zł niższa od kolejnej) przysłał informację, że pomylił się i cenę wpisaną w pakiecie nr 2 powinien wpisać w pakiecie nr 3, natomiast cena z pakietu nr 3 powinna być wpisana w pakiecie nr 2. Gdyby wykonawca nie pomylił się, jego oferta w pakiecie nr 2 (z miejsca 1) i pakiecie nr 3 (z miejsca 3), znalazłaby się na miejscu 2 pod względem ceny. Załącznikiem do oferty były również parametry techniczno–użytkowe poszczególnych pakietów, które wykonawca wypełnił prawidłowo – nie było w nich cen.

Jak należy postąpić w takiej sytuacji?

Czy odrzucić ofertę wykonawcy w pakiecie nr 2 i 3?

Czy w pakiecie nr 2 doprowadzić do wyboru oferty i wezwać wykonawcę do podpisania umowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?