Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 19 czerwca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2020 r.

PYTANIE

Jak postąpić w przypadku, gdy została już wydana decyzja na świadczenie pielęgnacyjne na podstawie art. 15h ust. 1 ustawy o szczegółowych rozwiązanych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), Pani miała ww. świadczenie na dziecko do 31.03.2020 r.?

Nowa decyzja przyznająca świadczenie pielęgnacyjne została wydana od 01.04.2020 r. do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Dziecko miało orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Teraz Pani dostarczyła nowe orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności dziecka.

Co teraz zrobić z wydaną decyzją na świadczenie pielęgnacyjne, jeśli na nowym orzeczeniu już się jej nie należy świadczenie pielęgnacyjne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?