Jak postąpić, gdy jeden z członków konsorcjum został postawiony w stan upadłości i zachodzi obawa, że konsorcjum zostanie... - OpenLEX

Jak postąpić, gdy jeden z członków konsorcjum został postawiony w stan upadłości i zachodzi obawa, że konsorcjum zostanie rozwiązane?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Szczęsny Daniel
Odpowiedzi udzielono: 2 października 2012 r.

PYTANIE

Zamawiający po przeprowadzeniu postępowania dokonał wyboru oferty złożonej przez konsorcjum i podpisał z nim umowę.

Złożonymi wraz ofertą dokumentami obaj konsorcjanci wykazali brak podstaw do wykluczenia, ale tylko lider konsorcjum wykazał spełnianie warunków z art. 22 p.z.p. Na etapie realizacji umowy lider konsorcjum został postawiony w stan upadłości i zachodzi obawa, iż konsorcjum zostanie rozwiązane.

Czy na bazie Prawa zamówień publicznych jest możliwe, aby drugi członek konsorcjum już jako samodzielny podmiot zrealizował umowę, przy czym jak już wspomniano wyżej, na etapie składania ofert nie wykazał spełniania warunków z art. 22 p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?