Jak poprowadzić postępowanie w sprawie usług opiekuńczych oraz jaką wydać decyzję?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 12 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dnia 12 lutego 2014 r. przyznano Pani X prawo do usług opiekuńczych, gdzie strona została obciążona odpłatnością w wysokości 10% kwoty 14 zł. Dnia 17 kwietnia 2020 r., GOPS zmienił wcześniej wspomnianą decyzję w części dotyczącej odpłatności.

Następnie GOPS dnia 8 lipca 2020 r., wystąpił do SKO z wnioskiem o rozważenie wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności wydanej decyzji z dnia 17 kwietnia, ponieważ decyzja wydana została na podstawie nieobowiązującego już aktu prawnego, uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności (...). Uchwała już nie obowiązywała, gdyż utraciła moc w listopadzie 2019 r. SKO 30.12.2021 r. przysłało rozstrzygnięcia decyzji, gdzie została stwierdzona nieważność decyzji z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Wyżej opisana sytuacja, to konkretny przykład jednej osoby, natomiast sprawa dotyczy większej ilości osób w tej samej sytuacji. Usługi opiekuńcze były świadczone cały czas, do tej pory włącznie. Niektóre osoby, które miały przyznane usługi na podstawie ww. decyzji niestety już nie żyją. GOPS w listopadzie 2021 r. wystąpił do SKO o zwrot akt spraw z uwagi na wpływające różnorodne wnioski do tutejszego GOPS, dla których rozstrzygnięcia niezbędne były materiały ww. postępowań.

Jak poprowadzić postępowanie w sprawie usług opiekuńczych oraz jaką wydać decyzję?

Co zrobić z nową naliczoną odpłatnością (kwota byłaby wyższa)?

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX