Jak poprawnie zapisać w regulaminie pracy rozkład czasu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rycak Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 12 grudnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przywołany zapis w regulaminie pracy jest poprawny?

"Czas pracy pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przecietnie 40 godzin tygodniowo w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Limit godzin nadliczbowych przepracowanych w roku kalendarzowym przez pracownika w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy wynosi 416 godzin (art. 131 § 1 k.p.)."

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access