Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. uzyskała kilka pożyczek od dominującego udziałowca na początku swej działalności. Pożyczki były udzielane przed 2015 r. Od pożyczki były co miesiąc naliczane należne odsetki, które obciążały koszty bilansowe. Po ustabilizowaniu się sytuacji finansowej spółki została podjęta decyzja o spłacie pożyczki w ratach miesięcznych. Po kilku latach pożyczka została spłacona całkowicie i zaczęła się spłata naliczonych odsetek udziałowcowi. Spłaty następować będą od lutego 2020 r. Za luty 2020 r. została spłacona kwota 30.000 zł, z czego 24.300 zł otrzymał udziałowiec, a 5.700 zł zryczałtowanego podatku zostało odprowadzone do urzędu skarbowego.

Czy można takie wypłacone odsetki ująć w kosztach podatkowych? Jak powinno wyglądać ujęcie księgowe na kontach takiej operacji?

Koszty w ujęciu bilansowym już obciążyły rachunek kosztów firmy, więc mam wątpliwość, czy istnieje w tej chwili możliwość zmniejszenia kosztów bilansowych i zwiększenia kosztów podatkowych, kiedy odsetki zostały wypłacone.

Czy taki koszt można ująć tylko w obliczeniu zaliczki podatku?

Nie mogę znaleźć sposobu ujęcia takiej operacji na kontach księgowych. Pomijam tu kwestię limitu kosztów finansowania dłużnego, chodzi mi tylko o wskazówkę dotyczącą podatkowego ujęcia takiej operacji na kontach księgowych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?