Jak poprawnie przyjąć wniosek ojca dzieci, który zawarł nowy związek małżeński, o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków, gdy ich matka nie żyje?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 29 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W październiku 2020 r. zawarł związek małżeński z Panią, która ma dziecko ze związku partnerskiego, i alimenty od ojca dziecka nie zostały zasadzone - postępowanie w sprawie o zasądzenie alimentów na podstawie art. 177 par. 1 pkt 6 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575) zostało zawieszone.

Jak poprawnie przyjąć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków na okres 2020/2021 w następującej sytuacji: Pan ma dwoje dzieci, matka dzieci nie żyje?

Czy można przyjąć jeden wniosek od Pana lub Pani, wpisując w skład rodziny całą rodzinę i wszystkie dzieci i wnioskować o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków na wszystkie dzieci?

Czy każdy z rodziców musi złożyć oddzielnie wniosek o ustalenie prawa do zasiłku na swoje dzieci, wpisując w skład rodziny wszystkich (tj. dzieci + małżonka)?

Co w takim przypadku, z dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, czy się należy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX