Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do urzędu wpłynął wniosek o podział nieruchomości, w trzech trybach określonych w art. 95 pkt 7, art. 93 pkt 2a ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) – dalej u.g.n. oraz zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy. Brak jest mpzp.

Jak poprawnie przeprowadzić podział?

W trybie art. 95 pkt 7 u.g.n. postanowienia nie wydaje się. Natomiast w art. 93 pkt 2a i art. 94 ust.1 pkt 2 u.g.n. postanowienie jest wymagane przed wydaniem decyzji. Z działki A powstanie działka : A1, A2, A3, A4. A1 - wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego. A2 i A3 - działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości (dzieci) lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami. W decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości określa się termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna. Przepisu nie stosuje się w przypadku podziałów nieruchomości, o których mowa w art. 95 u.g.n. A4 - działka zostanie sprzedana (obcej) osobie. Powstanie nowa zabudowa zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?