Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klisowska Izabela
Odpowiedzi udzielono: 21 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Stan faktyczny: zaszła konieczność zmiany sprawozdania finansowego - informacji dodatkowej i objaśnień. Zmiany zostały uwidocznione w erracie. Sama treść sprawozdania nie uległa zmianie.

Czy w uchwale rady społecznej zakładu opieki zdrowotnej opiniującej sprawozdanie finansowe zapis: rada społeczna pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe za rok 2016 składające się z: - bilansu na dzień 31 grudnia 2016 r. - rachunku zysku i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. - rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. - zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. - wprowadzenia do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. - dodatkowej informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego za 2016 r. - errata do sprawozdania finansowego do sprawozdania finansowego za 2016 r. jest prawidłowy?

Czy prawidłowy jest poniższy zapis?

Rada społeczna pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe za rok 2016 składające się z: - bilansu na dzień 31 grudnia 2016 r. - rachunku zysku i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. - rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. - zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. - wprowadzenia do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. - dodatkowej informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego za 2016 r. wraz z erratą do sprawozdania finansowego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?