Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 5 marca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ośrodek pomocy społecznej realizuje zadania na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W listopadzie 2014 r. Ośrodek otrzymał od komornika zwrot kwoty z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużnika (dłużnik zamiejscowy-nie mieszka na terenie naszej gminy). Ośrodek dokonał błędnie podziału wyegzekwowanej kwoty. Zamiast w proporcji 6% budżet państwa, 20% gminne wierzytelności, 20% gminne odsetki, dokonał podziału w proporcji: 60% budżet państwa, 40% gminne wierzytelności oraz odsetki a następnie w takim podziale przesłał do urzędu gminy.

W jaki sposób poprawić ten błąd?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?