Jak poprawić omyłkę wykonawcy, który wpisał w ofercie jednostkowe ceny netto, a sumę brutto?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 23 stycznia 2018 r.

PYTANIE

W SIWZ w sposobie obliczenia ceny zamawiający określił, że wszystkie wartości są wartościami brutto. W druku oferty wymagał podania ryczałtowych cen jednostkowych oraz łącznej ceny ryczałtowej brutto (suma pozycji od 1 do 3). Wykonawca w druku oferty zmienił i wpisał w 3 pozycjach jednostkowe ceny "netto" zamiast "brutto" (wymagane w SIWZ było brutto) oraz prawidłowo ryczałtową łączną cenę zamówienia (za 3 pozycje) brutto. Ponadto, zgodnie z wymaganiem Wykonawca w druku oferty określił stawkę podatku VAT 23% .W jaki sposób poprawić omyłkę w ofercie wykonawcy? Czy jako rachunkową poprzez doliczenie do cen jednostkowych podatku VAT 23% i ponowne przemnożenie przez ilości określone w druku oferty, a następnie zsumowanie pozycji 1do 3? W wyniku tej operacji zmianie ulegnie łączna cena ryczałtowa brutto za wszystkie pozycje. Czy poprawić powyższy błąd jako inną omyłkę ze skutkiem rachunkowym bez zmiany oświadczenia woli? Czy można poprawiać ceny ryczałtowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX