Jak podjąć działania wobec dłużnika alimentacyjnego, gdy nie wiadomo, gdzie dłużnik obecnie mieszka?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

OPS otrzymał wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, zgodnie z właściwością miejscową.

Organ ma pewne informacje, że dłużnik jednak w gminie nie zamieszkuje i nie jest zameldowany. Nie wiadomo, gdzie dłużnik obecnie mieszka.

Jak podjąć działania wobec dłużnika alimentacyjnego, gdy nie wiadomo, gdzie dłużnik obecnie mieszka?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX