Jak podatkowo rozliczyć transakcję kompensaty wzajemnych zobowiązań, jeśli hiszpański kontrahent wystawił faktury w euro?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Woźniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 29 stycznia 2013 r.

PYTANIE

Na skutek złej sytuacji finansowej polska spółka z o.o. podpisała z hiszpańskim dostawcą towarów ugodę na mocy, której dokonają kompensaty wzajemnych zobowiązań. Nasze należności są jednak zbyt niskie, aby pokryć całość zobowiązań w związku z powyższym w ugodzie zapisano, że dokonamy zwrotu posiadanych na magazynie towarów dostawcy, a on umorzy pozostałą część zobowiązania. Hiszpański kontrahent wystawiał nam faktury w EUR, natomiast my wystawialiśmy faktury w EUR i PLN.

Jak podatkowo rozliczyć powyższe transakcje?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access