Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma ma magazyn, w którym może jednorazowo pomieścić 10 ton odpadów - z uwzględnieniem wysokości składowania, dróg dojazdowych. Gdyby przyjąć, że magazyn będzie wypełniony po sufit, bez dróg dojazdowych to jednorazowo można tam zmieścić 30 ton odpadów – jednakże jest to w praktyce niewykonalne, uniemożliwia selektywne magazynowanie odpadów i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Firma chce zbierać 3 rodzaje odpadu (odpad X w ilości max 10 ton w ciągu roku, odpad Y w ilości max 5 ton w ciągu roku, odpad Z w ilości max 5 ton w ciągu roku). Są to odpady metalowe-inne niż niebezpieczne(złom). Ze względu na pojemność magazynu może jednorazowo pomieścić 10 ton odpadów, czyli mogą to być odpady w różnej konfiguracji X w ilości 2,5 tony, Y w ilości 5 ton, Z w ilości 2,5 tony (lub X w ilości 5 ton, Y w ilości 1 tony i Z w ilości 4 tony) (lub tylko X w ilości 10 ton, a pozostałych już wcale) itp.

Jak w świetle powyższych ilości podać informacje we wniosku na zbieranie odpadów?

a) Jak podać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie, skoro nie wiadomo jaka będzie konfiguracja poszczególnych rodzajów odpadów?

b) Czy maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku – to X 10ton/rok, Y 5 ton/rok, Z 5ton/rok? c

c) Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie – to 10 ton.

d) Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku – 20 ton (suma X, Y, Z).

e) Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w obiekcie budowlanym wynikająca z wymiarów obiektu budowl. –10 ton.

f) Całkowita pojemność obiektu budowlanego to 10 ton, czy 30 ton?

Proszę o podanie wartości liczbowych dla każdego podpunktu.

Jak w świetle powyższego obliczyć wysokość zabezpieczenia roszczeń -10 ton odpadów żelaza i stali x 1zł za tonę = 10zł?

Wartości liczbowe są orientacyjne - chodzi o tok oblicz.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?