Jak pod względem prawnym traktować wystąpienie pacjenta do laboratorium o udostępnienie wyników swoich badań? - OpenLEX

Jak pod względem prawnym traktować wystąpienie pacjenta do laboratorium o udostępnienie wyników swoich badań?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przekazywanie wyników badań diagnostycznych wykonanych przez laboratorium następuje, co do zasady, na rzecz podmiotu zlecającego wykonanie tych badań.

Jeżeli pacjent niezależnie od tego wystąpi do laboratorium o udostępnienie dokumentacji medycznej w postaci wyników swoich badań, czy laboratorium jest zobowiązane do udostępnienia ich pacjentowi na zasadach ogólnych wynikających z art. 26 u.p.p.?

Czy pacjent może domagać się od laboratorium wydania pacjentowi indywidualnego kodu odbioru, w oparciu o który będzie mógł odebrać wyniki swojego badania ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX