Jak po zmianach w k.p. kwalifikować umowy o roboty publiczne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy umowa o pracę w ramach robót publicznych z PUP liczy się do limitów po 22 lutego 2016 r.?

Umowa od 15 marca 2016 r. do 14 lipca 2016 r. zawarta w ramach robót publicznych oraz od 15 lipca 2016 r. do 14 sierpnia 2016 r. - zatrudnienie wynikające z treści zawartej umowy z PUP.

Czy w umowie o pracę należy podać przyczyny uzasadniające jej zawarcie?

Czy należy powiadomić PIP?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX